Je Moest Je Schamen

         J e      m o e s t       j e        s c h a m e n ! ! !               

06 Je moest je schamen.mp3

Er is zoveel om je voor te schamen, als je wilt, als je moet, als het zo uitkomt. Schaamte is 'n soort van rode draad door Water Maken. En een van de liedjes gaat erover: "Je moest je schamen!" Liesbeth, Ben en Nancy hebben er elk zo hun eigen kijk op. 

Bestel "Water Maken": klik hier.